Aantekeningen maken

12 Tips voor effectieve feedback op een video

Pas als een film helemaal gemonteerd is laat ik het resultaat aan de opdrachtgever zien.

Alle afgesproken onderdelen zitten erin (zie daarvoor het script of de briefing), de huisstijl is verwerkt, muziek is toegevoegd, logo’s staan op hun plek en iedereen heeft netjes een naambalkje in beeld.

Iteratieronde

Maar het kan altijd gebeuren dat er toch nog iets niet klopt! Daar hebben we een iteratieronde voor.

De opdrachtgever kan dan feedback geven op de video zodat ik eventuele correcties kan uitvoeren.

Één iteratie ronde

Voor elke video is één correctieronde ingecalculeerd. Meestal is dat beperkt tot één of twee uur monteren. Binnen die één tot twee uur kun je eigenlijk altijd wel alle feedbackpunten oplossen. Maar zijn er meer correctierondes nodig dan wordt dat uitgevoerd tegen het uurtarief. Voor elke correctieronde kun je rekening houden met één uur werk.

Om een iteratieronde efficiënt te gebruiken geef ik je graag hieronder een aantal nuttige tips.

12 Tips voor effectieve feedback op een video

1. Verzamel alle feedback. En stuur het door in één mail in één keer.

Zodra je mij een mail met feedback stuurt ga ik er onmiddellijk mee aan de slag. Ik probeer binnen enkele uren een nieuwe versie van de video op te leveren. Komt er een paar dagen later nog een mail met aanvullingen, dan is dat iteratie ronde twee. Vanaf dat moment zijn er kosten aan verbonden.

Verzamel daarom zelf eerst alle feedback, combineer deze en stuur het door. Het is namelijk lastig om als videomaker vanuit 4 verschillende personen feedback te krijgen waarbij iedereen tegengestelde opmerkingen heeft. En het is zonde van het budget om onnodige correctierondes uit te voeren.

2. Negeer feedback

Als je feedback van collega’s verzamelt, kijk dan zelf ook even kritisch naar deze feedback. Misschien ben je het er niet mee eens, laat het dan weg. Of worden er aanpassingen gesuggereerd die heel erg smaak gebonden zijn. Of er is een collega die niet helemaal een gezellige dag heeft.

3. Geef duidelijke feedback

Probeer echt foolproof feedback te geven. Heel vaak moet ik puzzelen over wat er met bepaalde vragen en wensen bedoeld wordt. Dat kost tijd en ik kan een opmerking zomaar verkeerd interpreteren!

4. Geef vriendelijke feedback

Dit is een verzoek mede namens collega videomakers: geef vriendelijke feedback. Zeg ook af en toe wat goed is aan een afgeleverde film. Een kreet als: “hier kan ik helemaal niets mee…” is dodelijk voor het moraal van de mensen die voor jou aan het werk zijn. Heb je net 16 uur zitten ploeteren achter het computerscherm en dan krijg je binnen een uur een reactie in de trend van “dit is niet wat ik zocht”. Probeer vriendelijk onder woorden te brengen waar voor jou de belangrijkste punten zitten.

5. Geef tijdcodes aan

Voorzie alle wensen en opmerkingen van een tijdcode. Bijvoorbeeld:

 • 0:20 functie van persoon moet zijn “Manager” i.p.v. “Afdelingschef”
 • 1:14 – 1:20 De zin: “Ik kon er echt…. t/m beleven.” Graag verwijderen.
 • 2:30 – 2:38 In dit beeld is een vlag met logo te zien, maar niet het juiste logo, heb je hier een alternatief voor?

6. Aanpassingen zijn soms heel makkelijk

Stuur vooral suggesties en aanpassingen door ook als je zelf denkt dat het misschien niet haalbaar is. Als video editor heb ik een scala aan trucs en tools en kan ik mooie oplossingen bedenken die je misschien niet had verwacht.

7. Aanpassingen zijn soms heel moeilijk

Soms is een aanpassing ook gewoon niet mogelijk. Hou er rekening mee dat niet alles uitgevoerd kan worden.

8. Mailen of bellen?

Feedback moet gemaild worden. Ik wil de wensen en opmerkingen zwart op wit. Ze worden in een systeem verwerkt. Je mag natuurlijk altijd nog even bellen om e.e.a. toe te lichten.

9. Iemand iets anders laten zeggen

Ik kan mensen in beeld geen andere dingen laten zeggen. Helaas.

10. Een editor heeft expertise

Editors hebben een schat aan ervaring op het gebied van video monteren. Gebruik dat! Vraag om uitleg als je over bepaalde montage keuzes meer wilt weten.

Omgekeerd zal een editor jou ook adviseren als er bepaalde onlogische keuzes worden gevraagd. Maar: klant is koning en als je het op een bepaalde manier wilt dan wordt het zo uitgevoerd!

11. Ook een correctieronde moet ingepland worden

Ik probeer een iteratieronde altijd zo snel mogelijk uit te voeren. Desnoods ’s nachts of in het weekend. Maar het kan voorkomen dat ik met een ander project bezig ben. Hou er daarom rekening mee dat ik niet altijd direct een nieuwe versie kan aanleveren. Soms moet het ook in mijn agenda even ingepland worden.

12. Hoeveel tijd kost aanpassen eigenlijk

Zelfs de kleinste wijziging kost tijd om door te voeren. Daarom staat voor elke correctieronde minimaal een uur. Dit zijn de stappen die ik sowieso moet doorlopen, zelfs al moet ik ergens maar 1 punt veranderen:

 • De aanpassing wordt gelogd/opgeslagen,
 • Ik voer de aanpassing uit en test of de passage waar het om gaat nog goed loopt en er geen gekke dingen gebeuren,
 • Ik kijk altijd de video nog een keer helemaal af,
 • De video moet gerendered worden naar een masterbestand,
 • De video moet dan geconverteerd worden naar een kleiner bestand geschikt voor internet,
 • Daarna kan de video geupload worden, meestal naar Vimeo,
 • Ik check nogmaals of de wijziging ook echt in de video zit
 • Tenslotte stuur ik een reactie mailtje met de link naar de nieuwe video
Scroll naar boven